Atestate pentru Economie

10 €

         Pentru a-şi putea realiza activitatea, fiecare Întreprindere îşi creează şi dezvoltă un sistem de relaţii cu numeroşi agenţi economici cu care trebuie să fie în contact permanent sau periodic spre a-şi asigura aprovizionarea, vânzarea produselor, înde... [citește tot materialul]

60 pagini docx doc bmp ppt jpg Cuprins Bibliografie
5 €

Pentru efectuarea de operaţiuni comerciale se folosesc instrumente juridice numite contracte. Însăşi societatea comercială , aşa cum s-a mai arătat, se constitue ca urmare a încheierii unui contract de societate plurilateral, reprezentând o uniune de interese, consensual, cu titlu oneros, d... [citește tot materialul]

56 pagini docx Cuprins Bibliografie
6 €

Noțiunea de franciză face încă obiectul de studiu în ceea ce privește definirea atât din punct de vedere juridic, cat și la nivelul conceptual al marketingului. Succint, franciza se poate defini ca o metodă comercială de "împrumut" al numelui, prin care un business al francizorului este d... [citește tot materialul]

42 pagini docx pptx Cuprins Bibliografie
7 €

La modul general funcţiile de marketing pot fi definite ca fiind acele activităţi specifice domeniului de marketing. Diferenţa dintre funcţiile de marketing şi alte activităţi rezidă, în general, în următoarele: - funcţiile de marketing se compun sau sunt alcătuite din sarcinile, activ... [citește tot materialul]

45 pagini docx Cuprins Bibliografie