Atestate Economie

7 €

Lucrarea trateaza problematica  unei strategii de marketing viabile care poate creea in cadru optim in vederea castigarii de noi segmente de piata si aplicarii unui program de marketing luand in considerare atat aspectele tehnice cat si cele economice prin studierea influentelor asupra costului... [citește tot materialul]

23 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica” a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora în doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar a... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă.Concurenţa reprezintă un fen... [citește tot materialul]

19 pagini docx Cuprins Bibliografie
5 €

De peste 20 ani, Macromex este liderul in industria de produse alimentare, pe segmentul de produse congelate si refrigerate. Experienta in domeniu, pasiunea de a fi mereu cu un pas inainte, profesionalismul intregii echipe, calitatea produselor, curajul de a ne asuma riscuri si viteza de reactie la ... [citește tot materialul]

20 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă.Concurenţa reprezintă un fen... [citește tot materialul]

32 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Marketingul îşi propune să vină în întâmpinarea nevoilor şi dorinţelor consumatorului, satisfăcându-le.Însă, “cunoaşterea consumatorilor” nu este deloc un lucru simplu.Este posibil ca ei să-şi exprime nevoile şi dorinţele şi să acţioneze totuşi într-un mod total opus: uneo... [citește tot materialul]

33 pagini doc Cuprins
10 €

Vinul este un produs căutat în România, fiind cantitativ al doilea tip de băutură alcoolică vândut după bere. Vinul este cumpărat de o gamă foarte largă de persoane. Transferul vinului de la producător la consumator se face într-o proporție covârșitoare prin intermediari: firme de co... [citește tot materialul]

26 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

         Pentru a-şi putea realiza activitatea, fiecare Întreprindere îşi creează şi dezvoltă un sistem de relaţii cu numeroşi agenţi economici cu care trebuie să fie în contact permanent sau periodic spre a-şi asigura aprovizionarea, vânzarea produselor, înde... [citește tot materialul]

60 pagini docx doc bmp ppt jpg Cuprins Bibliografie
10 €

Am ales această temă deoarece consider ca este una dintre cele mai puternice firme de pe piata produselor de fast food, avand produse de calitate oferite la preturi avantajoase. Aceasta firma s-a impus pe piata mondiala devenind una dintre cele mai cunoscute firme din acest domeniu.Datorita inovar... [citește tot materialul]

34 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora în doua categorii: unele care obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele... [citește tot materialul]

16 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineşte misiunea ei strategică, deduce obiectivele strategice necesare realizării misiunii, alege strategia adegvată atingerii obiectivelor şi precizează modalităţile punerii în operă a acestuia.Luarea deciziilor st... [citește tot materialul]

17 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Analiza strategică SWOT a fost concepută ca instrument managerial ce investighează posibilităţile viitoare ale organizaţiei/instituţiei/teritoriului, prin abordarea sistematică a introspecţiei în aspectele pozitive şi negative ale organizaţiei şi mediului său. Scopul primar al unei ana... [citește tot materialul]

32 pagini docx Cuprins
7 €

În orice afacere, cheia succesului este cunoaşterea mediului, a pieţei, a clientelei etc. Pentru a le cunoaşte, este necesar să se facă cercetări de marketing. Aportul informaţional trebuie să fie constant, deoarece informaţia contribuie la reducerea riscului în adoptarea deciziilor. Nu e... [citește tot materialul]

18 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Importanța asigurarilor de bunuri este determinata de dorința persoanelor fizice sau juridice de a se proteja financiar in cazul unei daune produse bunului sau bunurilor aflate in patrimoniu. Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care ... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele prin... [citește tot materialul]

28 pagini doc Cuprins
12 €

Autofinanțarea constituie baza oricărei dezvoltări a întreprinderilor. Aportul la capitalul propriu constituie de asemenea, o sursă esențială a întreprinderii. Aspectele finanțării prezintă importanța crucială pentru supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderii.În primul rând, înt... [citește tot materialul]

45 pagini docx pptx Cuprins Bibliografie
5 €

Concurenţa e factorul determinant, esenţial în succesul sau eşecul firmelor. Concurenţa determină oportunitatea acelor activităţi ale unei firme care pot contribui la performanţa acesteia, cum ar fi inovaţiile, o cultură unitară sau implementare judicioasă.Concurenţa reprezintă un fen... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins
10 €

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, concurenţa reprezintă: “o rivalitate comercială, lupta dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări etc. pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor câştigur... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

S.C. ”LANDREAM” S.R.L. s-a infiintat in anul 2003 si este persoana juridica romana sub forma de societate comerciala cu raspundere limitata care se va supune dispozitiilor legale in vigoare din Romania.Sediul societatii este in Romania, judetul Constanta, localitatea Constanta, Bd-ul 1 Decembrie... [citește tot materialul]

29 pagini doc Cuprins
7 €

Sub aspect economic, capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care, prin asociere cu ceilalţi factori de producţie ( munca, ştiinţa, informaţia, pământul ), participă la producerea de bunuri în scopul obţinerii unui profit.Din punct de vedere contabil, capitalurile deţinute de ... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor,în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,  precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în car... [citește tot materialul]

18 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.Operaţiile curente de cumpărări ... [citește tot materialul]

31 pagini doc Cuprins Bibliografie
5 €

Pentru efectuarea de operaţiuni comerciale se folosesc instrumente juridice numite contracte. Însăşi societatea comercială , aşa cum s-a mai arătat, se constitue ca urmare a încheierii unui contract de societate plurilateral, reprezentând o uniune de interese, consensual, cu titlu oneros, d... [citește tot materialul]

56 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Piata este locul de intalnire al consumatorului sau al clientului cu producatorul sau compania, deci pozitia ocupata pe piata de o companie, cota de piata pe care o are ne indica un clasament la nivel de companii cu aceleasi produse sau servicii. Comaniile care ocupa primele pozitii au siguranta ca ... [citește tot materialul]

32 pagini Cuprins Bibliografie
10 €

Emisiunile de actiuni (sau ofertele de vanzare de actiuni) sunt operatiuni prin care o companie pune in vanzare actiuni noi catre public in vederea atragerii de fonduri (fara ca fondurile sa mai fie returnate). Prima emisiune publica de actiuni a unei companii, realizate in vederea listarii la bursa... [citește tot materialul]

38 pagini docx Cuprins
13 €

Marketingul nu a apărut mai intâi ca un concept teoretic, ci mai degrabă ca un set de acţiuni practice menite să răspundă nevoilor de a-şi vinde produsele realizate şi de a obţine profit. De la începutul utilizării în practică, respectiv din a doua jumatăte a secolului al XX-lea, mark... [citește tot materialul]

53 pagini doc Cuprins Bibliografie
6 €

Noțiunea de franciză face încă obiectul de studiu în ceea ce privește definirea atât din punct de vedere juridic, cat și la nivelul conceptual al marketingului. Succint, franciza se poate defini ca o metodă comercială de "împrumut" al numelui, prin care un business al francizorului este d... [citește tot materialul]

42 pagini docx pptx Cuprins Bibliografie
7 €

De ce există compartimentul resurse umane?Oamenii – cea mai importantă resursă a unei companii de care se ocupă compartimentul de resurse umane.  Sunt multe motive pentru care o persoană decide să lucreze în domeniul resurselor umane şi unul dintre ele este faptul că îi place să lu... [citește tot materialul]

17 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Câteva întrebări la care trebuie să găsim răspuns, atunci cănd construim, calculăm şi analizăm indicatori statistici macroeconomici, sunt: ce reprezintă un indicator, care este conţinutul său, care este semnificaţia indicatorului şi cât de credibil este şi cea mai importantă între... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Noţiunea de corespondenţă include forma scrisă pe care o au relaţiile dintre două sau mai multe persoane. După cum scrisorile se adresează unor persoane juridice sau fizice, acestea alcătuiesc obiectul corespondenţei oficiale sau private.Între scrisoare şi act există următoarele deoseb... [citește tot materialul]

28 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Activitatea oricărei firme, în contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, se desfăşoară într-un mediu dinamic şi agresiv. În general, tranziţia, reprezintă o perioadă de aşezare a lucrurilor şi conceptelor în ordinea lor firească, deci o schimbare privind adaptarea ... [citește tot materialul]

31 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Managementul resurselor umane este un factor de creştere a competitivităţii firmei şi a economiei naţionale în ansamblu, un factor important de progres economic şi social.Managementul resurselor umane contribuie decisiv la armonizarea intereselor indivizilor cu obiectivele firmei şi ale soci... [citește tot materialul]

33 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Marca poate fi abordată diferit: ca mijloc de diferenţiere, ca entitate a stereotipului, ca instrument de căutare şi prelucrare de informaţii, ca produs sau strategie managerială.Obţinerea unor rezultate economice bune nu se poate realiza fără o viziune unitară asupra tuturor componentelor... [citește tot materialul]

33 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Lucrarea de atestat cu titlul ,,Micromediul la SC MODERN SA”  încearca să prezinte micromediul unei întreprinderi ca şi componentă a mediului de afaceri a acesteia.În activitatea oricărei firme, mediul său ambient joacă un rol esenţial în definirea strategiilor sale, în sesizarea ... [citește tot materialul]

26 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Motivația reprezinta suma forțelor, energiilor interne și externe care inițiază și dirijează comportamentul uman spre un anumit scop, care odată atins va determina preocuparea pentru satisfacerea unei alte nevoi. Motivația în muncă reprezinta influența pe care anumiți factori o exe... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

În vederea realizării lucrării pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale am ales ca temă ,,Motivarea şi salarizarea resurselor umane”, deoarece consider că resursele umane, timpul şi resursele financiare reprezintă cele trei elemente importante pe care se fundamentează ... [citește tot materialul]

38 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

În vederea realizării lucrării pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale am ales ca temă ,,Motivarea şi salarizarea resurselor umane”, deoarece consider că resursele umane, timpul şi resursele financiare reprezintă cele trei elemente importante pe care se fundamentează ... [citește tot materialul]

38 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Povestea Nestlé începe în 1866  într-un oraş din Elveţia numit Vevey. Farmacistul de origine germană Henri Nestlé a creat un produs alimentar bazat pe cereale şi lapte pentru sugarii care nu se puteau hrăni cu lapte matern. Produsul a fost denumit „Farine Lactée Henri Nestlé”, i... [citește tot materialul]

23 pagini doc Cuprins Bibliografie
12 €

Compania a fost fondata in anul 1964, mai exact pe 25 ianuarie și are sediul social în Beaverton, Oregon, Statele Unite. În prezent directorul executiv este Mark Parker.Nike este cel mai valoros brand de produse atletice din lume.  Implicat în majoritatea sporturilor și prezent în aproape... [citește tot materialul]

38 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

La modul general funcţiile de marketing pot fi definite ca fiind acele activităţi specifice domeniului de marketing. Diferenţa dintre funcţiile de marketing şi alte activităţi rezidă, în general, în următoarele: - funcţiile de marketing se compun sau sunt alcătuite din sarcinile, activ... [citește tot materialul]

45 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Performanta angajaţilor influenţează însăşi performanta organizaţiei. Managementul firmei împreună cu departamentul de resurse umane încearcă să obţină creşterea performanţelor angajaţilor apelând la numeroase activităţi de managementul resurselor umane. Astfel, performanta angaj... [citește tot materialul]

21 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Publicitatea joaca un rol important în sistemul economic, social politic şi cultural al unei ţări. Importanta acestui rol este, după parerea multor economişti, direct proporţională cu gradul de dezvoltare al ţării respective. Publicitatea are un efect pozitiv asupra economiei deoarece... [citește tot materialul]

26 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Având în vedere importanţa deosebită în cadrul unei întreprinderi, se poate spune că reprezeantarea grafică a unei structuri organizatorice denumită organigramă este considerată cadrul, scheletul acesteia.Aceasta reprezintă elementul esenţial al sistemului de conducere, determinând în... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Având în vedere importanţa deosebită în cadrul unei întreprinderi, se poate spune că reprezeantarea grafică a unei structuri organizatorice denumită organigramă este considerată cadrul, scheletul acesteia. Aceasta reprezintă elementul esenţial al sistemului de conducere, determinând î... [citește tot materialul]

30 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Pentru a analiza şi a prelucra diverse categorii de informaţii referitoare la activitatea care se desfăşoară pe o anumită piaţă, specialiştii de marketing au la dispoziţie numeroase tehnici de studiu; problema care se ridică în acest caz este aceea a alegerii celei mai potrivite tehnici.... [citește tot materialul]

58 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

În contextul actual, capitalul reprezintă principalul factor de producţie, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă fără a lua în considerare piaţa financiară şi resursele pe ... [citește tot materialul]

38 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de finanţare mai mult sau mai puţin substanţială. Foarte diversificată în ţările cu sisteme financiare dezvoltate, această gamă rămâne limitată la tehnicile financiare de bază ... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele fizice cat si juridice. Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in impozite directe si impozite indirecte. Impozitele indirecte se percep cu prile... [citește tot materialul]

39 pagini doc Cuprins Bibliografie
4 €

Sistemul de plati si compensari reprezinta o componenta importanta a sistemului monetar si prin acesta a infrastructurii financiare a economiei, asigurand circulatia banilor si transferul de active monetare. Descarcarea de obligatie pentru schimbul marfii, serviciului sau altui activ, se face de per... [citește tot materialul]

12 pagini docx Cuprins
7 €

Evoluția rapidă a comerțului din ultimii ani, a condus la apariția de noi tipuri de magazine precum hipermarket-urile, supermarket-urile, magazinele cu discount sau magazinele online. Toate aceste apariții au condus la creșterea concurenței în mediul de afaceri și la găsirea unor soluții ... [citește tot materialul]

22 pagini docx Cuprins Bibliografie