Atestate Mecanică

7 €

Dispozitivele, mecanismele sau maşinile de lucru pot fi acţionate mecanic, electric, pneumatic, hidraulic, denumirea acţionării fiind data de natura energiei folosite.Pentru acţionarea pneumatică se utilizează energia aerului comprimat.Energia pneumatică sau energia aerului comprimat poate f... [citește tot materialul]

16 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Sistemul transporturilor reprezintă "ghidajul circulator" al întregului pământ, al fiecărei țări luate în parte, reprezentând o ramură importantă a producției de bunuri materiale, indispensabile unei societăți cvile moderne.Pornind de la necesitatea efectuării unei conexiuni între pr... [citește tot materialul]

22 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Mecanismele cu roţi dinţate, cunoscute sub denumirea de angrenaje, servesc la transmiterea mişcării de rotaţie de la o roată conducătoare, numită pinion, la o roată condusă prin intermediul unor dinţi care angrenează succesiv şi continuu. Ele pot reduce viteza unghiulară de intrare sau... [citește tot materialul]

25 pagini doc Cuprins Bibliografie
4 €

Arborii planetari au rolul de a transmite momentul motor de la diferential la rotile motoare ale automobilului. Sint solicitati la torsiune de catre momentul motor dar si la incovoiere de fortele care actioneaza asupra rotii motoare. Momentul transmis de la diferential de catre arborele planeta... [citește tot materialul]

11 pagini doc Cuprins
7 €

Asamblarea este operatia de reuniune, intr-o succesiune bine determinata, a elementelor constituente ale unui sistem tehnic, in scopul de a indeplini cerintele tehnologice impuse.Rezultatul fizic al operatiei de asamblare poarta numele tot de asamblare.Asamblarile nedemontabile se caracterizeaza pri... [citește tot materialul]

22 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Ştiinta este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al realitaţii obiective.Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă ... [citește tot materialul]

26 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Aliajele fier-carbon numite fonte şi oţeluri sunt cele mai cunoscute materiale metalice utilizate în tehnică datorită răspândirii largi în scoarţa pământului a materiilor prime din care provin, metalurgiei relativ simple, proprietăţilor fizicomecanice bune şi care pot fi modificate în... [citește tot materialul]

32 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

In procesele de asamblare, montare, întreținere si exploatare a diferitelor mașini si utilaje tehnologice este necesară deplasarea unor obiecte si materiale.In mod obișnuit, obiectele si materialele supuse deplasării poarta denumirea de sarcini.Dacă deplasarea sarcinii se face între doua pun... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins
10 €

Proiectul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale , cu tema „ ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ANGRENAJELOR” implica elevul in atingerea Standardelor de Pregatire Profesionala specifice pregatirii sale in domeniul tehnic.In timpul funct... [citește tot materialul]

28 pagini docx Cuprins Bibliografie
9 €

Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meseri... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

Cuplajele sunt elemente de legǎturǎ şi de antrenare. Ele servesc la transmiterea mişcǎrii de rotaţie şi a momentelor de torsiune între arbori aşezaţi în prelungire .Cuplajele se mai pot utiliza pentru asamblarea, în mod liber, pe un arbore a unor elemente constructive (roţi de fricţiun... [citește tot materialul]

42 pagini docx Cuprins Bibliografie
8 €

Demontarea masinilor si instalatiilor este una dintre cele mai importante din cadrul procesului tehnologic de reparatie. Aceasta operatie trebuie sa fie precedata de:studierea amanuntita a constructiei si functionarii masinii respective;stabilirea succesiunii operatiilor la demontare in functie... [citește tot materialul]

33 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

In cazurile în care fixarea semifabricatelor necesită forţe mari, acţionarea pneumatică nu mai este raţională, deoarece presiunea scăzută a aerului comprimat necesită construcţii de dispozitive cu motoare cu gabarite mari sau mecanisme intermediare pentru amplificarea forţelor. Din aceas... [citește tot materialul]

20 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Sistemele de acţionare pneumatice sunt preferate într-un număr mare de aplicaţii industriale, din cele mai diverse sectoare, datorită unor calităţi incontestabile cum sunt: robusteţea, simplitatea constructivă, productivitatea, fiabilitatea ridicată şi nu în ultimul rând preţul de cost... [citește tot materialul]

27 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Executarea reparatiilor de calitate superioara, cu productivitate mare si cost redus, se obtine prin aplicarea pe scara cat mai larga a proceselor tehnologice moderne in lucrarile de reparatie.In acesta directie, tipizarea lucrarilor de reparatie are un rol deosebit. Se experimenteaza mai multe proc... [citește tot materialul]

30 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Transmisia prin lanţ se compune din două sau mai multe roţi de lanţ ,una motoare, celelalte conduse care angrenează cu roţile. Datorită ngrenării lanţului sunt excluse alunecările, ceea ce conduce la un raport de transmitere constant. Avantajele transmisiei prin lanţ:•transmit puteri ma... [citește tot materialul]

36 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Istoria omenirii este strâns legată de dezvoltarea mijloacelor de producţie.Pentru a-şi procura cele necesare traiului, omul preistoric a folosit o serie de obiecte din natură pe care le-a utilizat ca arme şi unelte. Treptat el a trecut la confecţionarea acestora, astfel ca ele să corespunda... [citește tot materialul]

37 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Presarea la rece este procedeul tehnologic de deformare plastică a semifabricatelor, cu ajutorul unor dispozitive numite ştanţe şi matriţe, pe maşini de presare. Prin presarea la rece se înţelege operaţia de prelucrare a materialelor prin deformare plastică, la temperatura mediului am... [citește tot materialul]

32 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Puterea dezvoltată de motor este transmisă la roţile motoare de o serie de organe care formează transmisia automobilului. Aceste organe sunt: ambreiajul, cutia de viteze, transmisia principală şi diferenţialul.Ambreiajul este organul de legătură a transmisiei cu motorul, fiind montat între... [citește tot materialul]

32 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Instalaţia de răcire este destinată să asigure un regim termic corespunzător unei bune funcţionări a motorului, cu randament ridicat.Temperatura din interiorul cilindrilor este 1800...2000°C, ceea ce înrăutăţeşte ungerea, modifică proprietăţile mecanice ale pieselor, r... [citește tot materialul]

36 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre m... [citește tot materialul]

36 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

Frezarea este operaţia de prelucrare mecanică prin aşchiere pe maşini-unelte de frezat, cu scule numite freze.Freza este o sculă aşchietoare cu mai multe tăişuri, pentru prelucrarea su- prafeţelor plane şi profilate, a canalelor de diferite forme etc.În cazul frezării, mişcarea principa... [citește tot materialul]

42 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Masini de gaurit: Masinile de gaurit sunt destinate operatiilor de gauri- re,largire,adancire,alezare,lamare,zencuire si filetare.Aceste masini constituie circa 20% din totalitatea masinilor unelte aschietoare din dotarea industriei constructoare de masini. Miscarea principala de rotatie a sculei si... [citește tot materialul]

30 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

In timpul functionarii si exploatarii masinilor si utilajelor,acestea sunt supuse unui proces de degradare fizica prin uzare mecanica si prin corodare.In practica,s-a constatat ca poate fi prelungita durata de folosire a utilajelor daca prin anumite lucrari ,se inlatura degradarile produse si se rec... [citește tot materialul]

28 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Saab a prezentat recent două noi concepte pentru motorul cu injecţie directă de benzină: motorul cu raport de comprimare variabil SVC (Saab Variable Compression) şi sistemul Saab de control al procesului de ardere SCC (Saab Combustion Control). Motorul SVC asigură o reducere a consumului de co... [citește tot materialul]

26 pagini pdf Cuprins Bibliografie
7 €

Proiectul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale , cu tema „A.OPERATII SI UTILAJE.MANIPULAREA CONTAINERELOR DE MARE CAPACITATE/B.SISTEMUL INJECTIEI DIRECTE DE BENZINA” implica elevul in atingerea Standardelor de Pregatire Profesionala specifice pregatirii sale in domeniul teh... [citește tot materialul]

26 pagini docx Cuprins Bibliografie
8 €

Reparaţia este lucrarea efectuată în scopul menţinerii în stare de funcţionare a utilajelor, prin care se înlătură defecţiunile constatate în funcţionare şi se realizează înlocuirea totală sau parţială a acelor componente care au o durată mică de funcţionare în comparaţie cu a... [citește tot materialul]

21 pagini docx Cuprins
8 €

Pilele de combustie sunt generatoare electrochimice capabile să convertească continuu energia chimică a unui combustibil în energie electrică și termică în absenţa unei reacţii de combustie directă. Conversia energiei chimice în energie electrică se realizează pe baza unor reacţi... [citește tot materialul]

33 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Capitolul IDefinitia pompelor:      Pompele sunt masini care transmit energia mecanica,primita prin arborele lor de antrenare,fluidelor de lucru sub forma energiei hidraulice.Clasificarea pompelorDupa principiul de lucru si forma cavitatii de lucru,pompele se clasifica in:Pompe centri... [citește tot materialul]

27 pagini docx Cuprins Bibliografie
5 €

Ce este AutoCAD?AutoCAD, CAD =Computer Aided Design, proiectare asistata de calculator este cel mai raspandit mediu de grafică şi proiectare asistată de calculator dezvoltat si comercializat de compania Americana AutoDesk.In anul 1982 rula prima versiune a acestuia denumită “MicroCAD”, utili... [citește tot materialul]

17 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

Hidraulica este stiința care studiază legile de echilibru și de mișcare a fluidelor din punctul de vedere al aplicațiilor in tehnică. Denumirea de hidraulică provine din cuvintele grecești hidra-apasiaulos-tab.Noțiunea a fost initial pusă in legătură cu orga cu apa (instrument musical in... [citește tot materialul]

32 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Frânarea este procesul prin care se reduce partial sau total viteza de deplasare a automobilului. Capacitatea de franare prezinta o importanta deosebita ce determina direct necesitatea activa a automobilului şi posibilitatea de monitorizare integrala a vitezei şi acceleratiei acestuia in timpul e... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins
8 €

Exploatarea corectă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor în bune condiţii măresc considerabil durata de serviciu.Prevenirea ruperii diverselor piese depinde, în mare măsură, de starea sistemelor de siguranţă ,de blocare şi a limitatoarelor. Creşterea duratei de serviciu a pies... [citește tot materialul]

13 pagini docx Cuprins Bibliografie
14 €

Mașina asincronă este cea mai răspândită mașină electrică. Ea se întâlnește pe scara largă în acționările electrice din toate sectoarele industriale și sociale, îndeosebi în regimul de motor trifazat, pentru acționarea mașinilor unelte, a pompelor, a compresoarelor, a morilor cu ... [citește tot materialul]

37 pagini docx pptx Cuprins Bibliografie
12 €

Sudarea este un procedeu de îmbinare nedemontabilă a două sau mal multor piese metalice, utilizînd încălzirea locală, presiunea sau ambele, cu sau fără folosirea unui material suplimentar.Îmbinarea sudată este posibilă în urma unor legături intime de coeziune atomo-moleculară, obţinu... [citește tot materialul]

43 pagini docx Cuprins Bibliografie
13 €

Sudarea este un procedeu de îmbinare nedemontabilă a două sau mal multor piese metalice, utilizând încălzirea locală, presiunea sau ambele, cu sau fără folosirea unui material suplimentar.Îmbinarea sudată este posibilă în urma unor legături intime de coeziune atomomoleculară, obţinut... [citește tot materialul]

36 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Suprafeţele de revoluţie interioare pot fi prelucrate prin diferite metode, în funcţie de precizia şi calitatea suprafeţei ce se pot realiza. Acestea sînt: prelucrarea cu burghiul elicoidal sau lat, prelucrarea cu adîncitorul, alezarea, strunjirea interioară, broşarea, rectificarea, lepuir... [citește tot materialul]

27 pagini docx Cuprins Bibliografie
6 €

Cauza principala a deteriorarii sau iesirii din uz a pieselor masinilor, utilajelor si instalatiilor este uzarea suprafetelor aflate in frecare. Marimea uzarii in unitatea de timp si caracterul acesteia depind de proprietatile fizico-mecanice si chimice ale straturilor superficiale ale metalului din... [citește tot materialul]

18 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Organele de transmisie folosite in industria construcţiilor de maşini sunt: curelele, cablurile, lanţurile, roţile de transmisie, tobele, roţile de fricţiune, roţile dinţate. Cu ajutorul acestor organe de transmisie se realizează tipurile de transmisii mecanice corespunzătoare cum sunt: tr... [citește tot materialul]

24 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

La nivelul suprafeţele de contact a două piese aflate în mişcare relativă una faţă de cealaltă, apar forţe de frecare.După cum între suprafeţele în mişcare există sau nu substanţe de ungere, frecarea poate fi: uscată,semifluidă şi fluidă.În mod normal, la funcţionarea de regim ... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

În timpul exploatării, maşinile şi utilajele suferă uzuri, care se impun sa fie înlaturate prin reconditionare şi prin înlocuirea unor piese, conform unor tehnologii şi metode de reparare adecvate. Cu cât însa întreţinerea curentă, şi mai ales ungerea este efectuata corect şi re... [citește tot materialul]

33 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Prin proces de uzare, se intelege orice pierdere de material de pe suprafetele solide in frecare, avand ca urmare modificarea dimensiunilor, a formei geometrice si a jocurilor. Acest proces apare ca un fenomen complex, datorat unor cauze diverse si determinat de un numar mare de factori si conditii ... [citește tot materialul]

34 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Una din principalele cauze care determină apariţia defectelor este uzura!Întreţinerea urmăreşte să menţină maşinile, utilajele şi instalaţiile în condiţii normale de exploatare între două reparaţii consecutive, reducând posibilitatea apariţiei unor reparaţii accidentale.Este nece... [citește tot materialul]

25 pagini doc Cuprins Bibliografie