Atestate Teologie

10 €

Această lucrare de atestat, prezintă modul în care au fost zidite şi sunt la rândul lor zidite bisericile ortodoxe de-a lungul anilor.Lucrarea de atestat se axează în mod special pe cele două mari stiluri de zidire ale ortodoxiei, anume cel bizantin si cel slavonic, care au o influenţă eno... [citește tot materialul]

30 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Taina este lucrarea văzută care închipuie şi comunică  harul lui  Dumnezeu cel  nevăzut.  Aici  Taina  ni  se arată simbol, ca semn, ca  icoană, care nu numai închipuie, ci o şi cuprinde, încât cine se împărtăşeşte de simbol, împărtăşeşte... [citește tot materialul]

40 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Omul este destinat, prin însăşi Creaţia sa, vieţii de comuniune după modelul comuniunii care există între Persoanele Sfintei Treimi. „Cele două sexe sunt complementare nu numai pe plan fizic, ci şi prin comuniunea de viaţă, care face din iubirea conjugală un reflex al iubirii intratri... [citește tot materialul]

28 pagini docx Cuprins Bibliografie
8 €

Părintele Rafail Noica s-a născut în anul 1942. În familie primeşte o educaţie creştină sumară, practicarea credinţei reducându-se doar la mersul la biserică de Paşti pentru a aprinde o lumânare.La vârsta de 13 ani pleacă împreună cu mama sa (care era englezoaică) şi cu sora lui ... [citește tot materialul]

31 pagini docx Cuprins Bibliografie
9 €

Anul 2015 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“.Întrucât am terminat această şcoală teologic... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, aşa cum mărturisim în Simbolul de Credinţă “pentru noi şi pentru a noastră mântuire”.Conform Teologiei Ortodoxe mărturisim că Iisus are trei slujiri: învăţătorească, arhierească şi împărătească. Prin aceste trei demnităţi, slujiri sau mi... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins Bibliografie
9 €

Cu toții ne-am întrebat, măcar o dată, care este proveniența firii noastre omenești, în ce condiții viețuiau primii oameni, care este scopul pentru care Dumnezeu a desăvârșit actul său creator prin ,,cununa creației”, omul. Spre deosebire de noi, protopărinții aveau o altă legătu... [citește tot materialul]

21 pagini docx Cuprins Bibliografie
7 €

Corespondența dintre poetul Ioan Alexandru si pe atunci Arhimandritul Iustinian Chira reprezintă în spațiul literaturii contemporane românești și a stilului epistolar, prietenia atât de intimă legată intre un literat și un traitor desăvârșit al vieții monahicești.În carte este preze... [citește tot materialul]

19 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, prin Întrupare, Răstignire, Înviere şi Înălţare, a realizat în Trupul Său, mântuirea noastră obiectivă, iar prin Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, a realizat mântuirea noastră subiectivă, colaborând şi noi cu harul divin şi făcân... [citește tot materialul]

29 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Învăţătura despre mântuire este centrală în creştinism. Într-o formă sau alta o găsim în întreaga învăţătură de credinţă a Bisericii. Ea este în acelaşi timp şi o problemă actuală. Creştinismul este chemat să arate, să dea mărturie despre contribuţia pe care o aduce în... [citește tot materialul]

27 pagini docx Cuprins Bibliografie
8 €

Revelaţia naturală constă în descoperirea lui Dumnezeu prin universul material ca obiect impregnat de legi, ordini rationale şi pline  de sens. Din observarea regularităţii cu care se desfăşoara fenomenele naturii, a vieţii sale sufleteşti din istoria lumii şi din viata sa socială,... [citește tot materialul]

30 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Biserica Ortodoxă cuprinde în cadrul cultului său un număr de şapte Sfinte Taine.Sfintele Taine sunt slujbe deosebite săvârşite de episcopi şi preoţi, prin care credincioşii se împărtăşesc de harul Sfântului Duh, har absolut necesar tuturor creştinilor pentru a putea dobândi mântu... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
6 €

- dogma referitoare la Sfânta Treime este adevărul fundamental, propriu şi specific al religiei creştine.- conform învăţăturii creştine, Sfânta Treime ca principiu existenţial, creator şi proniator, ţintă supremă şi comuniune perfectă, este temeiul întregii ordini sp... [citește tot materialul]

19 pagini doc Cuprins
10 €

Despre preoţie s-a scris şi s-a vorbit mult. Au scris şi au vorbit şi sfinţi, şi teologi. S-a scris cu drag şi cu dorinţa de a ridica tot mai mult spre culmile sfinţeniei pe slujitorii preoţiei, pe preoţi. Dar oricât s-ar scrie despre preoţie şi oricât s-ar vorbi, niciodată nu este d... [citește tot materialul]

23 pagini docx Cuprins Bibliografie
13 €

Cununia este una dintre cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe.  Sfintele Taine sunt lucrări văzute prin care harul nevăzut al lui Dumnezeu este împărtăşit credincioşilor. După Nicolae Cabasila, Sfintele Taine sunt calea pe care Hristos a aşezat-o pentru noi, uşa pe care El ... [citește tot materialul]

38 pagini doc Cuprins Bibliografie
7 €

Încă de când era pe pământ Hristos îi avertiza pe Apostoli, și implicit pe toți viitorii creștini, că vor fi prigoniți (Matei 10, 19-22). Apostolul Pavel amintește de asemenea că persecuțiile au început încă din vremea proorocilor (Evrei 11, 36-38), însă cuvintele sale se potrives... [citește tot materialul]

21 pagini docx Cuprins Bibliografie