Atestate Pedagogie

5 €

Pregătirea profesională complexă a formatorilor este o garanţie a reuşitei oricărui demers didactic. Competenţa profesională concretizată în capacităţi efective de lucru, care dau putere operaţională cunoştinţelor teoretice de specialitate, presupune şi stăpânirea temeinică a met... [citește tot materialul]

14 pagini docx Cuprins Bibliografie
12 €

Plecând de la premisa că educaţia nu poate rămâne indiferentă în faţa fenomenului kitsch, care prin toate formele de manifestare, conştientă sau inconştientă, a ajuns  să deterioreze calitatea vieţii, am ales să vorbesc în lucrarea de faţă  despre  o temă interesant... [citește tot materialul]

42 pagini doc Cuprins Bibliografie
5 €

Dirijor al procesului educaţional, profesorul apelează la o serie întreagă de instrumente pentru a uşura şi accelera asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor.1.1. Metodologia didactică : în 1982, R. Mucchielli definea conceptul de metodologie ca totalitatea metodelor utilizate de o şti... [citește tot materialul]

14 pagini doc Cuprins Bibliografie
10 €

Educația este unul din ingredientele care pune societatea în mișcare, care îi oferă strălucire, frumusețe, moralitate, armonie, care o îmbogățește. Poate de aceea mulți filosofi au meditat asupra educației și au încercat să o descrie; în acest sens, Platon spunea că ”educația ar... [citește tot materialul]

24 pagini docx Cuprins Bibliografie
13 €

Lumea în care trăim este caracterizată prin schimbare. Şcoala este pusă în situaţia de a se autodepăşi, de a trece la o strategie nouă, prin care iasă din rutină şi conformism. În locul unui învăţământ centrat pe acumularea de informaţii, didactica modernă promovează ideea de a... [citește tot materialul]

45 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire a personalităţii. Reforma sistemului de învăţământ actual promovează noi strategii didactice în scopul formării personalităţii începând cu v... [citește tot materialul]

27 pagini docx Cuprins Bibliografie
10 €

Preșcolaritatea aduce schimbări importante în viața copilului, atât în planul dezvoltării somatice, cât și a celei psihice, dar și în ceea ce privește planul relațional. Marea majoritate a copiilor sunt cuprinși în învățământul preșcolar, cadrul grădiniței depășind orizontul... [citește tot materialul]

17 pagini docx Cuprins