Atestate organizate pe materii

Proiecte de atestat pentru Standard de Pregătire Profesională Nivel 4

# Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională
1 Servicii Turism și alimentație Tehnician în turism
2 Tehnician în hotelărie
3 Tehnician în gastronomie
4 Organizator banqueting
5 Economic Tehnician în activități de poștă
6 Tehnician în activități economice
7 Tehnician în administrație
8 Comerț Tehnician în achiziții și contractări
9 Tehnician în activități de comerț
10 Estetica și igiena corpului omenesc Coafor stilist
11 Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Tehnician agronom
12 Tehnician horticultor
13 Tehnician zootehnist
14 Tehnician în agricultură ecologică
15 Tehnician în agroturism
16 Tehnician agromontan
17 Tehnician veterinar
18 Tehnician pentru animale de companie
19 Tehnician în agricultură
20 Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare
21 Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
22 Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase
23 Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor
24 Tehnician în industria alimentară extractivă
25 Tehnician în industria alimentară
26 Silvicultură Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
27 Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului
28 Tehnician hidrometeorolog
29 Chimie industrială Tehnician chimist de laborator
30 Tehnic Mecanică Tehnician mecatronist
31 Tehnician proiectant CAD
32 Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
33 Tehnician prelucrări mecanice
34 Tehnician transporturi
35 Tehnician construcții navale
36 Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
37 Tehnician prelucrări la cald
38 Electromecanică Tehnician electromecanic
39 Tehnician instalații de bord (avion)
40 Tehnician aviație
41 Electronica automatizări Tehnician operator tehnică de calcul
42 Tehnician de telecomunicații
43 Tehnician operator telematică
44 Tehnician în automatizări
45 Tehnician electronist
46 Tehnician operatori roboți industriali
47 Electric Tehnician electrician electronist auto
48 Tehnician în instalații electrice
49 Tehnician electrotehnist
50 Tehnician energetician
51 Tehnician metrolog
52 Chimie industrială Tehnician în chimie industrială
53 Materiale de construcții Tehnician în industria sticlei și ceramicii
54 Tehnician în industria materialelor de construcții
55 Construcții, instalații și lucrări publice Tehnician desenator pentru construcții și instalații
56 Tehnician în construcții și lucrări publice
57 Tehnician instalator pentru construcții
58 Industrie textilă și pielărie Tehnician designer vestimentar
59 Tehnician în industria textilă
60 Tehnician în industria pielăriei
61 Fabricarea produselor din lemn Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
62 Tehnician proiectant produse finite din lemn
63 Tehnician în proiectarea lemnului
64 Tehnici poligrafice Tehnician poligraf
65 Tehnician producție poligrafică
66 Producție media Tehnician operator procesare text/imagine
67 Tehnician audio/video
68 Tehnician producție film și televiziune
69 Tehnician multimedia

Proiecte de atestat pentru Standard de Pregătire Profesională Nivel 3

# Domeniul Calificarea profesională
1 Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
2 Lăcătuș construcții navale
3 Tubulator naval
4 Constructor-montator de structuri metalice
5 Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
6 Tinichigiu vopsitor auto
7 Strungar
8 Frezor-rabotor-mortezor
9 Rectificator
10 Sculer matrițer
11 Sudor
12 Turnător
13 Forjor-tratamentist
14 Modelier
15 Furnalist
16 Oțelar
17 Metalurgist neferoase
18 Laminorist
19 Trefilator trăgător
20 Constructor cuptoare metalurgice
21 Mecanic aeronave
22 Lăcătuș construcții structuri aeronave
23 Mecanic utilaje și instalații în industrie
24 Mecanic agregate rotative termoenergetice
25 Mecanic echipamente pentru foraj extracție
26 Motorist nave
27 Mecanic auto
28 Mecanic de mecanică fină
29 Optician montator aparatură optico-mecanică
30 Operator la mașini cu comandă numerică
31 Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor
32 Operator sonde
33 Mașinist utilaje cale și terasamente
34 Mașinist utilaje portuare
35 Marinar
36 Mecanic agricol
37 Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
38 Lăcătuș mecanic prestări servicii
39 Mecanic forestier
40 Electromecanică Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare
41 Operator în centrale hidroelectrice
42 Electromecanic inslatalții și aparatură de bord aeronave
43 Electromecanic utilaje și instalații industriale
44 Electromecanic nave
45 Electromecanic material rulant
46 Electromecanic centrale electrice
47 Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară
48 Frigotehnist
49 Lucrător trafic feroviar
50 Agent comercial feroviar
51 Electronică automatizări Electronist aparate și echipamente
52 Electronist rețele de telecomunicații
53 Electric Electrician constructor
54 Electrician exploatări miniere
55 Electrician nave
56 Confecționer produse electrotehnice
57 Electrician exploatare joasă tensiune
58 Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
59 Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice
60 Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice
61 Electrician echipamente pentru foraj - extracție
62 Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică
63 Chimie industrială Operator industria chimică anorganică
64 Operator industria de medicamente și produse cosmetice
65 Operator industria chimică organică
66 Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie
67 Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
68 Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
69 Materiale de construcții Operator în industria ceramicii brute
70 Operator ceramică fină
71 Sticlar
72 Operator lianți și prefabricate
73 Construcții, instalații și lucrări publice Constructor structuri monolite
74 Fierar betonist-montator prefabricate
75 Zidar-pietrar-tencuitor
76 Dulgher-tâmplar-parchetar
77 Mozaicar-montator placaje
78 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
79 Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
80 Instalator instalații de încălzire centrală
81 Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
82 Instalator instalații de ventilare și de condiționare
83 Izolator
84 Constructor căi ferate
85 Constructor drumuri și poduri
86 Constructor lucrări hidrotehnice
87 Industrie textilă și pielărie Filator
88 Țesător
89 Finisor produse textile
90 Tricoter-confecționer
91 Confecționer produse textile
92 Croitor îmbrăcăminte după comandă
93 Cizmar
94 Confecționer articole din piele și înlocuitori
95 Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori
96 Marochiner
97 Finisor piele
98 Fabricarea produselor din lemn Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
99 Operator la fabricarea cherestelei
100 Tâmplar universal
101 Tapițer-plăpumar-saltelar
102 Sculptor-intarsier
103 Tehnici poligrafice Operator montaj copiat tipar de probă
104 Tipăritor ofset
105 Legător
106 Producție media Operator producție și exploatare film
107 Agricultură Agricultor culturi de câmp
108 Lucrător în agroturism
109 Lucrător în agricultură ecologică
110 Piscicultor și prelucrător de pește
111 Horticultor
112 Fermier montan
113 Zootehnist
114 Apicultor-sericicultor
115 Industrie alimentară Morar-silozar
116 Brutar-patiser-preparator produse făinoase
117 Preparator produse din carne și pește
118 Operator în prelucrarea legumelor și fructelor
119 Preparator produse din lapte
120 Operator în industria uleiului
121 Operator în industria zahărului și produselor zaharoase
122 Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase
123 Operator în industria malțului și a berii
124 Silvicultură Pădurar
125 Comerț Recepționer-distribuitor
126 Comerciant-vânzător
127 Turism și alimentație Lucrător hotelier
128 Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
129 Cofetar-patiser
130 Bucătar
131 Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist