Remedierea defectelor circuitelor pentru reglarea vitezei motoarelor de curent continuu