Supravegherea și controlul calității apelor potabile