Determinarea TVA-ului în cadrul entităților economice